NG SHUK YEE D20102044087

Wednesday, 23 November 2011

kata Hubung

Kata Hubung:

  • Digunnakan untuk manghubungkan atau memggabungkan kata, frasa,atau ayat supaya menjadi ayat yang bermakna.
Contoh:

  • dan, walaupun,kerana,tetapi,lalu,jika,sambil
Contoh ayat:

  1. Suzy dan Salmi adik-beradik.
  2. Dia rajin tetapi nakal.
  3. Mariam mandi sambil menyanyi.