NG SHUK YEE D20102044087

Thursday, 24 November 2011

Simpulan Bahasa

 • Simpulan bahasa ialah bentuk peribahasa paling ringkas dan biasanya terdiri daripada dua patah perkataan .
Buah tangan ~Pemberian atau hadiah
Contoh :Kim Fong membawa buah tangan semasa melawat rakannya.

Besar hati ~bangga
Contoh :Encik Chong berasa besar hati atas kejayaan anaknya.

Penjodoh Bilangan

 • biji,ekor,keping,batang,helai,buku,tandan,sikat,rumpun,buah,bilah,tongkol
Contoh :
1.Emak menggoreng dua biji telur.
2.Setiap pagi saya makan dua keping roti.
3.Xiao Xian menuang segelas susu.
4.Saya melihat empat ekor ikan berenang dalam akuarium.
5.Iman memberi kucingnya makan sepinggan nasi.
6.Ayah menebang sebatabg pokok.
7.Ibu membasuh dua helai baju.
8.Abang membeli dua tandan pisang.

Imbuhan

 • Imbuhan ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan .Imbuhan dabahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berrikut :
Imbuhan awalan
~Di-digemari
~Ber-bersilat
~Ter-terhindar
~Me-melihat
~Ke-ketua
~Pe-pemain
Imbuhan apitan 
~Di-...-i -digemari
~ke-...-an -kesihatan
~Men-...-kan -mendapatkan
~Per-...-an -permaian
Imbuhan akhiran 
~-an - makanan
~-i - alami
~-kan -  elakkan
~-man - budiman
~-wan - peragawan
~-wati - seniwati

Kata Majmuk.

 • Kata majmuk ialah cantuman dua kata dasar yang membentuk maksud tertentu .
 • Kata majmuk mesti ditulis terpisah .

    Betul           Salah
________________________

1.alat tulis              alattulis
2.buku akaun         bukuakaun
3.mesin kita           mesinkita
4.pegawal bank      pegawaibank
5.sahabat pena       sahabatpena
6.terima kasih        terimakasih
7.telefon bimbit     telefonbimbit
8.alam siber           alamsiber
9.gula siber            gulasiber
10.wang kertas      wangkertas

Kata Ganda

Kata Ganda

 • Terbentuk daripada kata yang digandikan sebagainya atau seluruhnya.
 • terbahagi kepada tiga jenis
 1. Kata Ganda Penuh
contoh:

 • Murid-murid,rama-rama,meja-meja
     2.Kata Ganda Separa
contoh:
 • lelayang,dedaun,kekura
      3.Kata Ganda Berentak
contoh:
 • sayur-mayur,kuih-muih,bukit-bukau,bengkang-bengkok
contoh ayat:
    (a) Murid-murid Tahun Dua Merah beratur sebelum masuk ke kelas.
    (b)Ail menyapu dedaun di halaman.
    (c)Ibu membeli kuih-muih de gerai Pak Mat.

Kata Arah

Kata Arah

 • Digunakan untuk menunjukkan arah atau kedudukan.
 • Perlu didahului kata sendi nama dan diikuti kata nama.
Contoh:

 • atas,bawah,luar,tepi,belakang,sebarang,utara,antara.
Contoh ayat:
   (a)Hamidah duduk di belakang saya.
   (b)Nani duduk di tepi ayahnya ketika menonton televisyen.
   (c)Negeri Johor terletak di selatan Semenanjung malaysia.

Kata sendi nama

Kata Sendi Nama

 • Digunakan untuk menyambung frasa dengan frasa.
Contoh:

 1. di,dari,kepada,ke,daripada,untuk,hingga.
Contoh ayat:
    (a)Dia tinggal di situ.
    (b)Ali berasal dari Kedah.
    (c)Ayah akan ke sana esok.
    (d)Kerusi itu diperbuat daripada rotan.
    (e)Surat itu dituju kepada kakanya.