NG SHUK YEE D20102044087

Thursday, 24 November 2011

Kata Arah

Kata Arah

  • Digunakan untuk menunjukkan arah atau kedudukan.
  • Perlu didahului kata sendi nama dan diikuti kata nama.
Contoh:

  • atas,bawah,luar,tepi,belakang,sebarang,utara,antara.
Contoh ayat:
   (a)Hamidah duduk di belakang saya.
   (b)Nani duduk di tepi ayahnya ketika menonton televisyen.
   (c)Negeri Johor terletak di selatan Semenanjung malaysia.

No comments:

Post a Comment