NG SHUK YEE D20102044087

Thursday, 24 November 2011

Kata sendi nama

Kata Sendi Nama

  • Digunakan untuk menyambung frasa dengan frasa.
Contoh:

  1. di,dari,kepada,ke,daripada,untuk,hingga.
Contoh ayat:
    (a)Dia tinggal di situ.
    (b)Ali berasal dari Kedah.
    (c)Ayah akan ke sana esok.
    (d)Kerusi itu diperbuat daripada rotan.
    (e)Surat itu dituju kepada kakanya.

No comments:

Post a Comment