NG SHUK YEE D20102044087

Thursday, 24 November 2011

Kata Ganda

Kata Ganda

  • Terbentuk daripada kata yang digandikan sebagainya atau seluruhnya.
  • terbahagi kepada tiga jenis
  1. Kata Ganda Penuh
contoh:

  • Murid-murid,rama-rama,meja-meja
     2.Kata Ganda Separa
contoh:
  • lelayang,dedaun,kekura
      3.Kata Ganda Berentak
contoh:
  • sayur-mayur,kuih-muih,bukit-bukau,bengkang-bengkok
contoh ayat:
    (a) Murid-murid Tahun Dua Merah beratur sebelum masuk ke kelas.
    (b)Ail menyapu dedaun di halaman.
    (c)Ibu membeli kuih-muih de gerai Pak Mat.

No comments:

Post a Comment