NG SHUK YEE D20102044087

Thursday, 24 November 2011

Imbuhan

  • Imbuhan ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan .Imbuhan dabahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berrikut :
Imbuhan awalan
~Di-digemari
~Ber-bersilat
~Ter-terhindar
~Me-melihat
~Ke-ketua
~Pe-pemain
Imbuhan apitan 
~Di-...-i -digemari
~ke-...-an -kesihatan
~Men-...-kan -mendapatkan
~Per-...-an -permaian
Imbuhan akhiran 
~-an - makanan
~-i - alami
~-kan -  elakkan
~-man - budiman
~-wan - peragawan
~-wati - seniwati

No comments:

Post a Comment