NG SHUK YEE D20102044087

Sunday, 6 November 2011

Topik1: Tatabahasa

Kata Nama Am

  • Menunjukkan nama secara umum 
  • Merujuk kepada manusia,benda,haiwan,tempat dan tumbuhan.
Contoh:

  • Manusia- Ayah,kakak,ibu
  • Tempat- bandar,sekolah
  • Benda- kerusi,meja,kolam
  • Tumbuhan- bunga,pokok
  • Haiwan- harimau,kucing,kura-kura

No comments:

Post a Comment