NG SHUK YEE D20102044087

Sunday, 20 November 2011

Kata Kerja :)

Kata Kerja...

  • Perkataan yang merrujuk kepada perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh manusia,haiwan,atau benda.
Contoh ayat:

  1. Ayah membaca surat khabar.
  2. Adik tertidur.
  3. Datuk bersenam di padang.

No comments:

Post a Comment